Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

Cách thức hoạt động mới của HyukHaeCenter

Cách thức hoạt động mới của HyukHaeCenter


acc quản lí post bài từng mảng

Quản lí chính : Precious love ♥ HyukHae

https://hyukhaekingdom.wordpress.com/

Quản lí News : KaiXiFu91

http://kaixifu91.wordpress.com/

Quản lí Pic & Video : WonMin107

http://wonmin107.wordpress.com/

New channel :

Youtube :

HyukHae Center acc chính : http://www.youtube.com/user/HyukHaeCenter?feature=guide

HyukHaeCenter acc phụ 1 dùng uplate video có bản quyền : http://www.youtube.com/user/hyukhaecenter1

HyukHae Center acc phụ 2 uplate video có bản quyền : http://www.youtube.com/user/eunhaeholic86

HyukHae Center Only EunHyuk acc : http://www.youtube.com/user/OnlyEunHyuk86

HyukHae Center Only DongHae acc : http://www.youtube.com/user/OnlyDongHae86

Daily : http://www.dailymotion.com/HyukHaeCenter#video=xqv02j

Member phụ trách enc thì pm cho Tít , Ju , lô hoặc Zen để lấy lại pass mới các channel youtube và daily

Member phụ trách uplate ảnh  thì pm cho xíu để lấy pass acc wordpress

Member phụ trách uplate news pm cho Kai để lấy pass

ÁP DỤNG KỂ TỪ NGÀY 27/6/2012