Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

Free & Single” Super Junior & SuJu members sequence lrelease teaser photo

[INFO] Track list Vol 6 “Sexy , Free & Single” Super Junior & SuJu members sequence lrelease teaser photo


Lịch tung teaser các thành viên trong album vol 6

21/6 : EunHyuk ., 22/6 : DongHae , 23/6 : Lee Teuk , 24/6: KyuHyun , 25/6 : Shin Dong , 26/6 : SungMin , 27/6 : Ryeo Wook , 28/6 : Ye Sung , 29/6 : Si Won , 30/6 : Kang In

Credit info : Seoul860404 @ weibo

Translator : Mik_Hae @ HyukHaeCenter

Chưa có thông tin chính xác về Track list đây chỉ là thông tin tạm thời thôi nhé

EunHyuk sẽ có một bài solo trong album – tên ca khúc là Magic in the kiss

Cre photo 樂歡Kay