Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae Love Twitter] 120708 & 120710 & 120711 DongHae Twitter

[HyukHae Love Twitter] 120708 & 120710 & 120711 DongHae Twitter


Credit ChinaTrans by onlyhyukhae @ weibo

Translation : kaixifu91 & Mik_Hae @ HyukHaeCenter

TAKE OUT WIH FULL CREDIT

@donghae861015 ELF yêu quý của chúng tôi những người đang chờ ở trước toà nhà Deung Chon Dong SBS !! Xin hãy cẩn thận đừng để bị ốm nhé  !! Dù là mùa hè nhưng các bạn cũng phải cẩn thận đấy !! Xin lỗi phải để các bạn phải chờ, mới có 3 giờ sáng thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau ^^

 

@donghae861015 Màu sắc yêu thích nhất của tôi là màu xanh!! Trông tôi ổn chứ ??

 

@donghae861015: Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ quay phim giữa trời mưa^ ^ Một cảnh quay của Miss Panda & Hedgehog

 

@donghae861015: Cùng với Miss Panda SeungAh noona^^

@donghae861015 Luôn cám ơn và yêu em rất nhiều *

*Câu của Teuk nói cuối bài From U

P/s : vo anh HACH ngoai tinh =))