Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

HyukHae Vietsub

[Vietsub][DVD] Eunhae Document Cut Part 1/2 – Những câu hỏi ngốc nghếch của DongHae


HyukHae Center Subbing Team

Raw & Chisub credit by Onlyhyukhae.com

Translators : Mik_Hae & Pum_2H

Editor : LinhHae85

Timer : Joanna_Hae

Encoder :Tít_HyukHae

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF

Link Online


[Vietsub][Super Show 4 in Japan DVD] Lovely day – Super Junior [HyukHae Center]


HyukHae Center Subbing Team

Translators :Hồng Thương

Timer : Seul_Han

Encoder : Tít_HyukHae

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF

Link Online


[Vietsub][Super Show 4 in Japan DVD] You & I – Super Junior [HyukHae Center]


HyukHae Center Subbing Team

Translators : Mik_Hae

Editor : Hồng Thương

Timer : Mỳ_Hyukie

Encoder : Xíuwonmin

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF

Link Online


[Vietsub][Super Show 4 in Japan DVD] Walkin’ – Super Junior [HyukHae Center]


HyukHae Center Subbing Team

Translators : KynBabo

Editor : Hồng Thương

Timer : Tun_EunHae

Encoder : GengSung90

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF

Link Online


[Vietsub] DVD Super Show 4 in Tokyo Dome – Sorry,Sorry Answer – EunHyuk Solo Dance


HyukHae Center Subbing Team

Translators by Quynh_Hyuk

Editor by KunBiHae

Timer by Tít_HyukHae

Encoder by loanoanh

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF

Link Online


[Vietsub][Fanmade] Sad Song – EunHae/HyukHae [HyukHae Center]


HyukHae Center Subbing Team

Translators by KaiXiFu91

Timer & Encoder by Julia_Hyuk

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF

Link Online


[Vietsub] 121025 SETTV News ShowBiz Hallyu Couple Voting #1 EunHae /HyukHae [HyukHae Center]


HyukHae Center Subbing Team

Translators by Pum_2H & Mik_Hae

Editor by KaiXiFu91

Timer by Julia_Hyuk

Encoder by Tít_HyukHae

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF

Link Online


[Vietsub]121017 Best Idol Couple on China News 360 – EunHae/HyukHae [HyukHae Center ]


HyukHae Center Subbing Team

Translators by Pum_2H

Editor by Mik_Hae

Timer by M_Hyukie

Encoder by Tít_HyukHae

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF

Link Online


[Vietsub][FMV] We were love you – DongHae Version [Happy Birthday to DongHae 121015]


HyukHae Center Subbing Team

Video by AlyHyukHae & Seul_Han

Translators : KunBiHae

Editor : Quynh_Hyuk

Timer : Tun_EunHae

Encoder  : Cún_Hyuk

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF

Link Online


[Vietsub][FMV] 7 Years of Love – EunHae/HyukHae [Happy Birthday to DongHae 1015]


HyukHae Center Subbing Team

Translators : KaiXiFu91

Editor :Pum_2H

Timer : Julia_hyuk

Encoder : loanoanh

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF

Link Online


[Vietsub] Oppa Oppa Mix Stage – EunHae – Happy Birthday to DongHae 1015 [HyukHaeCenter]


HyukHaeCenterSubbing Team

Translators by Danmin107

Editors by Hồng Thương

Timers by Mỳ_Hyukie & Julia_Hyuk & Joanna_Hae

Encoder by Tít_HyukHae

DO NOT REUPLOAD LINK ONLINE

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF

Link Online


[Vietsub][Fanmade] Day and Night – EunHae /HyukHae [HyukHae Center]


HyukHae Center Subbing Team

Video by AlyHyukHae

Translators by KunBiHae

Lyrics sub by Seul_Han

Timer by Julia_Hyuk

Encoder by Tít_HyukHae

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF

Link Online

 


[Vietsub][FMV]We Got Married Special – EunHae/HyukHae [Happy Birthday to DongHae]


HyukHae Center Subbing Team

The fanmade video with Chinese sub is made by Hee牛.

Translators by Mik_Hae & SunMi

Editor by KaiXiFu91

Timer by Seul_Han

Encoder by Tít_HyukHae

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

PLEASE DO NOT REUPLOAD LINK ONLINE

Link Down

MF

Link Online


[Vietsub][FMV] Mr Hedgehog ♥ Nhím thiếu gia – Happy Birthday to DongHae 121015 [HyukHaeCenter]


HyukHaeCenter Subbing Team 

Video by DHeart

ChinaTrans by OnlyHae

Translators : Pum_2H

Editor : LinhHae85

Timer : Loanoanh

Encoder : Julia_Hyuk

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Uplate cap ..

Link Down

MF 

Link Online


[Vietsub][Happy prj] The star in the night sky – Happy Birthday to DongHae 121015 [HyukHae Center]


HyukHae Center Subbing Team

Video by Seul_Han

Subber by Tít_HyukHae

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Prj đầu tiên mừng sinh nhật Bé Haeo bảo bối của chúng ta ^^

Link Down

MF

Link Online


[Vietsub][Drama] Panda and Hedgehog – Tiểu thư Gấu trúc & Công tử Nhím [Uplate Vietsub FanmadeMV OST]


Tên gốc: 판다양과 고슴도치


Tên tiếng Anh: Panda and Hedgehog


Số tập: 16


Đài phát sóng: Channel A


Ngày phát sóng: 18/08/2012


Lịch phát sóng: 19g30 Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần (Giờ Hàn Quốc) |
21h30 theo giờ Việt Nam

Diễn viên: Lee Dong Hae, Yoon Seung Ah, Choi Jin Hyuk, Yoo So Young…
Website chính thức: http://tv.ichannela.com/drama/pandango/

Project leader: Hồng Thương , KunBiHae

Translators: Hồng Thương , loanoanh , Xíuwonmin , Mik_Hae , Cún_Hyuk , LinhHae85 , KaiXiFu91 , AlyHyukHae , KunBiHae


Editors: Hồng Thương , LinhHae85


Timers: Julia_Hyuk , Tít_HyukHae , GengSung90 , SunMi , Tun_EunHae , Skinny_86 , Seul_Han


Typesetters: Julia_Hyuk , GengSung90


Kara Timer: Joanna_Hae & Mỳ_Hyukie 


OST translator: Quynh_Hyuk & Pum_2H


Encoders: Nana_Hae & Tít_HyukHae 

TAKE  OUT WITH FULL CREDIT 

Đây là một prj dài hơi và chúng tớ không có ý  muốn chạy đua sub với bất kì 4rum nào . Rất mong mọi ngươi sẽ ủng hộ , hãy cùng ủng hộ bộ phim với vai chính đầu tiên của DongHae nhé 

Fanmade MV Please Don’t OST 1 – DongHae

ChinaTrans : OnlyHae.com

Translators OST : Pum_2H

Editor : Linhhae85

Timer & Kara : SunMi & Mỳ_Hyukie

Encoder : Tít_HyukHae

DO NOT REUPLOAD LINK ONLINE ON YOUR CHANNEL

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF

Link Online

Ep 1 comming soon

 


[Vietsub][FMV] Only one – EunHae /HyukHae


HyukHaeCenter Subbing Team

Video by AlyHyukHae & Seul_Han

Translators : Tít_HyukHae

Editor : KaiXiFu91

Timer : AhKwon @ BoA fam

Encoder : loanoanh

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF ( Comming soon)

Link Online

 


[Vietsub][FMV] Only one Dance Mix Stage – BoA ft EunHyuk


HyukHaeCenter Subbing Team

Video maker by Seul_Han & Tít_HyukHae

Translators : Tít_HyukHae

Editor : KaiXiFu91

Timer : AhKwon @BoA fam

Encoder : loanoanh

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Qùa tặng cho Ju , Skinny oppa và Mik 😡

Link Down

MF

Link Online

Vietsub Full

Teaser

 


[Vietsub]120809 Hậu trường Mnet – Eun Hyuk & BoA cut


HyukHaeCenter Subbing Team

Video cut by AlyHyukHae

Translators : KunBiHae

Timer & Encoder : loanoanh

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF

Link Online


[Vietsub][Perf] 120809 & 120810 S.P.Y – Super Junior @ M! Countdown &Music Bank.avi


HyukHaeCenterSubbing Team

Translators : Julia_Hyuk & KunBiHae

Timer & Kara : loanoanh & Joanna_Hae

Encoder : Tít_HyukHae

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF ( M!Countdown)

MF (Music Bank ) ( Uplate comming soon)

Link Online

 


[Vietsub][Perf] Only One – BoA ft EunHyuk @ M! Countdown & Music Core & Music Bank


HyukHae Center Subbing Team

Translators : Tít_HyukHae

Editor : KaiXiFu91

Timer : Tun_EunHae  &  Julia_Hyuk & Joanna_Hae

Encoder : Julia_Hyuk & Nana_Hae

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Trong tất cả các Perf Music core là đẹp nhất ^^

Link Down

MF ( M ! Countdown)

MF ( Music Core )

MF ( Music Bank)

Link Online


[Vietsub][Fanmade] Haru & Lovin’ ice cream – EunHae /HyukHae


HyukHaeCenter Subbing Team

Translators : Nana_Hae & KaiXiFu91

Editor : Hồng Thương & SunMi

Timer : loanoanh & Tun_EunHae

Encoder : Tít_HyukHae & GengSung90

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Haru

Link Down

MF

Link Online

Lovin’ ice cream

Link Down

MF

Link Online


[Vietsub][Full audio] Album Repackaged 6 – Super Junior


HyukHaeCenter Subbing Team

Translators : Nana_Hae

Editor : Hồng Thương

Timer : Julia_Hyuk  & GengSung90 & loanoanh

Encoder : Tít_HyukHae

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF ( Haru)

MF ( Only U)

MF (Outsider)

Link Online


[Vietsub] 071015 Bump – EunHae/HyukHae Cover MinWoo ( ShinHwa)[Happy birthday to ss Linh]


HyukHaeCenter Subbing Team

Translators : Hồng Thương

Timer : Skinny_86

Encoder : loanoanh

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF

Link Online


[Vietsub][MV] 걸리버 Gulliver – Super Junior


HyukHaeCenter Subbing Team 

Translators : Linhhae85

Editor : Hồng Thương

Timer : Tít_HyukHae

Encoder : Xíuwonmin

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF 

Link Online