Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[Vietsub] Chúng tôi đã kết hôn preview – EunHae & KyuMin Parody [One Love Team]

[Vietsub] Chúng tôi đã kết hôn preview – EunHae & KyuMin Parody [One Love Team]


OneLoveTeam Subbing Team

HyukHae Center & KyuMin Love

Video cut by Cún_Hyuk

Lyrics parody by loveming

Editor by Mik_Hae

Timer by kyumin13

Encoder by GengSung90

DO NOT REUPLOAD

Link Down

http://www.megaupload.com/?d=7EH1EKP5

Link Online

http://www.megavideo.com/?v=1TBSO6E5

Hoặc