Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[VietSub][Fanmade]我会好好的 – Em sẽ ổn thôi – EunHae Ver [Happy Birthday to DongHae]

[VietSub][Fanmade]我会好好的 – Em sẽ ổn thôi – EunHae Ver [Happy Birthday to DongHae]


Video by GengSung90

Translators by Pum_2H

Editor by Mik_Hae

Timer by skinny89

Encoder by Cún_Hyuk

DO NOT REUPLOAD

Một trong năm video HyukHae Center làm để chúc mừng sn Hải Nhi đáng yêu của Hách Đại gia .. Cùng nhau đếm ngược đến 15/10 nào

Link down

http://www.megaupload.com/?d=D6NFBFCH

Link Online