Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[Vietsub][Fanmade] Enmity – Mối thù – EunHae Version Ep 1

[Vietsub][Fanmade] Enmity – Mối thù – EunHae Version Ep 1


HyukHae Center Subbing Team

Video by Mik_Hae & GengSung90

Translators lyrics by loanoanh

Timer by MiVan_89

Encoder by Tít_HyukHae

DO NOT TAKE OUT

Link Down

MU

Link Online

P/s : Ep 2 chưa biết khi nào có =)) Chỉ hy vọng  cô bé Mik xinh xắn không lười biếng thôi