Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[Vietsub][Full Audio] The Way An Idol Breaks Up – Hee Chul ft Sulli

[Vietsub][Full Audio] The Way An Idol Breaks Up – Hee Chul ft Sulli [A Gift For Kun noona]


HyukHae Center Subbing Team

Translator by SunMi

Editor by Xiuwonmin

Timer & Encoder by GengSung90

DO NOT TAKE OUT

Kun noona không được tị với các em nhỏ được nhận quà nghe không =)) Gìa rồi còn tị với trẻ con tại noona bảo thích bài này  nên đã làm tặng noona nhé thích chưa =))

Link Down

MU

Link Online