Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’Love Twitter] 120717 & 120718 & 120719 Dong Hae Twitter & DongHae relpy Dong Hwa

[HyukHae’Love Twitter] 120717 & 120718 & 120719 Dong Hae Twitter & DongHae relpy Dong Hwa


Credit ChinaTrans : witheunhae @ weibo

Translators : Julia_Hyuk @ HyukHaeCenter

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

@donghae861015 Cùng với Sharon

@donghae861015 Hôm nay tôi đã nhận được người sắt.Điều đó thật tuyệt vời

@donghae861015 : Tôi đang đi đến Mcountdown !! Hẹn gặp lại các bạn !!

@donghae861015: Hãy chờ tôi nhé !! Chúng sẽ sớm được ra mắt  thôi !!^^

@Keainlove615: @donghae861015 Hey Donghae !! Anh vừa mới lập một tài khoản twitter!!^^ Anh trai của em đây!!

@donghae861015: @Keainlove615 Rất vui khi gặp anh !! Tuyệt vời!! 

@Keainlove615 cute

P/s : chị nhà twitter cho anh zai thật nhạt nhẽo ý như chị nhà :((

Thằng anh thì khen thằng em cù teo thế mà nó chào anh nó kiểu thế đấy =))

*Keainlove615 là tài khoản của anh trai DongHae tên là Lee Dong Hwa, ẻm nó giấu anh nó kĩ vãi ý hay tại anh nó đẹp trai hơn nó nên nó mới giấu hả =))