Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’s Love Twitter] 120622 DongHae Twitter

[HyukHae’s Love Twitter] 120622 DongHae Twitter


Credit @donghae861015

Translator : Hồng Thương @ HyukHaeCenter

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

@donghae861015 Thật sự rất nhớ các bạn…. Chúc ngủ ngon

@donghae861015 Super Junior Sexy , Free & Single Dong Hee…. SJ Show Time …

 

 

@donghae861015: Ms. Panda and Hedgehog!!!Chẳng bao lâu nữa nó sẽ được ra mắt vào ngày  18 tháng 8 ^^

 


 Go Seung Ji^^ Nhím^^ Bánh ngọt^^