Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’s Love Twitter] 120622 Kang In Twitter – EunHyuk conversation

[HyukHae’s Love Twitter] 120622 Kang In Twitter – EunHyuk conversation


Credit EngTrans by @ Jinnmeow

Translator : Julia_Hyuk @ HyukHaeCenter

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

@allrisesilver: @siwon407 Teaser lần này sẽ được phát hành theo thứ tứ những người đẹp trai nhất

 @Himsenkangin: @AllRiseSilver Thật là sao lại như thế. Nó gần giống như kiểu việc từ bỏ những lợi ích đầu tiên vậy? Anh không thể đồng ý những kiểu đùa đó đâu?ㅋㅋ

@AllRiseSilver: @Himsenkangin Hyung anh vẫn chưa được dùng twitter vội mà