Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’s love Twitter] 120629 DongHae Twitter

[HyukHae’s love Twitter] 120629 DongHae Twitter


Credit by @donghae861015

Translation : KaiXiFu91 @ HyukHaeCenter

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

@donghae861015: Chúc ngủ ngon !! ^^Nhớ EFL *

* DongHae đang nhẽ định type là ELF nhưng anh ấy đã type nhầm thành EFL

P/s: Zời ơi twitter bằng tiếng hàn cho tôi nhờ anh tw bằng tiếng anh đúng là anh đang chà đạp lên nó mà =)) . Hôm nọ thì type tên mình cũng sai hôm nay lại type sai nốt , EFL là fanclub anh mới chiêu mộ được hả zời ơi chờ tôi đi kiếm cái rổ để anh che mặt cho đỡ xấu hổ =))