Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’s Love Twitter] 120629 EunHyuk Twitter

[HyukHae’s Love Twitter] 120629 EunHyuk Twitter


Credit by @ AllRiseliver

Translation : Hồng Thương @ HyukHaeCenter

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

@ AllRiseliver : Ba giờ chiều.

@ AllRiseliver : 30 phút nữa

@ AllRiseliver : Thật tuyệt vời !!!

P/s : EunHyuk đã tweet trước 1 tiếng  lúc ELF đang chờ xem teaser trên channel SM