Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’s Love Twitter] 120630 & 0701 DongHae twitter & Shindong twitter with EunHyuk

[HyukHae’s Love Twitter] 120630 & 0701 DongHae twitter & Shindong twitter with EunHyuk


Credit by @ donghae861015 & @ShinsFriends

Translation : Hồng Thương @ HyukHaeCenter

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

@donghae861015 : Đã ở bên nhau 13 năm rồi đấy! Teukie hyung , sinh nhật vui vẻ

@ShinsFriends : Nhờ có Kyuhyunie mà tôi đã no căng bụng.Cám ơn vì tất cả tôi sẽ ăn thật ngon miệng!! Tôi thực sự thích món sườn và kim chi đó