Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’s Love Twitter] 120630 DongHae Twitter

[HyukHae’s Love Twitter] 120630 DongHae Twitter


Credit ChinaTrans by : OnlyHae

Translation : Kaixifu91 @ HyukHae Center

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

@donghae861015: CEO dễ thương của chúng tôi lúc cậu bé  đang  xem teaser ‘Sexy free & single’ !! Đây là link

http://www.youtube.com/watch?v=bdWxnBOtdtM&feature=player_embedded#!