Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’s Love Twitter] 120703 & 0704 DongHae Twitter

[HyukHae’s Love Twitter] 120703 & 0704 DongHae Twitter


Credit : @donghae861015

Transltion : loanoanh @ HyukHaeCenter

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

@donghae861015 Sexy, Free & Single !! 6jib thành công !! Cảm ơn ELF cùng với Kyu

@donghae861015 Go SeungJi đang chụp hình !!^^ Nhờ  có các ELF yêu quý, mà sau khi ăn trưa với canh gà hầm sâm mà tôi đã làm việc thật chăm chỉ . Các nhân viên trong đoàn làm phim đều nói ELF là nhất!! Cảm ơn các bạn!

@donghae861015 : Canh gà hầm sâm !! Mai chúng tôi  sẽ có màn biểu diễn cho sự  trở lại . Tôi bây giờ phải ăn để lấy lại sức