Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’s Love Twitter] 120703 EunHyuk Twitter

[HyukHae’s Love Twitter] 120703 EunHyuk Twitter


Credit @ AllRiseliver

Translation : loanoanh @ HyukHaeCenter

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

@AllRiseliver : Tiêu đề bài viết chọn khá hay đấy. Cám ơn người đã viết bài báo này nhé

@AllRiseliver : MV mới phát hành rất tốt đúng không nào? Hãy nói nó thật tuyệt ngay bây giờ nhé

@AllRiseliver : Trở lại và trời đang mưa