Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’s Love Twitter] 120705 EunHyuk & DongHae Twitter

[HyukHae’s Love Twitter] 120705 EunHyuk & DongHae Twitter


Credit chinatrans by EunHyuk.cn

@AllRiseSilver @donghae861015

Translation & Reup by Kaixifu91@ HyukHaeCenter

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

@donghae861015 ^^

@AllRiseSilver Ngay sau khi chúng tôi hoàn tất công việc ghi hình cho chương trình Strong Heart , tôi đã nghe nói rằng đã  có một fan đang bị ốm đang chờ chúng tôi ở ngoài kia~ Tại vì trước đó chúng tôi đã bị chậm trễ trong việc ghi hình trước cho “Music Core” cho nên chúng tôi đã phải nhanh chóng đi khỏi đó  mà chưa kịp hỏi thăm bạn… Tôi xin lỗi… Tôi nghe nói rằng tuần sau bạn sẽ phải phẫu thuật, chúc bạn sớm khỏe lại nhé!!!