Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’s Love Twitter] 120706 & 0707 EunHyuk & DongHae Twitter

[HyukHae’s Love Twitter] 120706 & 0707 EunHyuk & DongHae Twitter


Credit by witheunhae@weibo

@AllRiseSilver@donghae861015

Translation : Kaixifu91 & Cún_Hyuk@HyukHaeCenter

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

@AllRiseSilver Đã đến Chuncheon thì phải ăn dalkalbi thôi

@donghae861015 Hẹn gặp các bạn sau !! ELF!! Chúc các bạn có giấc mơ đẹp nhé!!