Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’s Love Twitter] 120712 & 120713 DongHae Twitter

[HyukHae’s Love Twitter] 120712 & 120713 DongHae Twitter


Credit ChinaTrans : 李东海后援会海世代 @ weibo

Translation : Mik_Hae @ HyukHaeCenter

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

@donghae861015: Chào buổi sáng! Chúng tôi chuẩn bị đi đến M countdown !! Hẹn gặp lại ELF !!

@donghae861015: Sexy Free and Single phiên bản mới

@donghae861015: Những ELF Trung Quốc của Donghae!! Hae generation* ! Khi tôi đang quay phim thì đã nhận được tờ hóa đơn này.  ₩ 118,654,800!! won .Mua version A của album! .Đừng khiến tôi giật mình như vậy chứ ㅜㅠ

*Hae generation là tên một fansite của DongHae ở Trung Quốc đó chính là fansite Onlyhae.com

@donghae861015: Miss Panda & Hedgehog !!
Đây là trang chủ chính thức !!
http://kandera.jp/sp/panda/
Xin hãy cùng chờ đợi nó nhé^^