Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’s Love Twitter] 120720 EunHyuk & DongHae Twitter

[HyukHae’s Love Twitter] 120720 EunHyuk & DongHae Twitter


Credit ChinaTrans :暗恋赫海Onlyhyukhae   

& @donghae861015

Translation : KaiXiFu91 @ HyukHaeCenter

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

@AllRiseSilver: Phẩm chất của Anchovy !!! Không phải là chúng tôi đang quảng cáo đâu, mà là smtown xuất hiện trên Entertainment Weekly vào ngày mai đấy!! Và từ 10/8 ~ 19/8 sẽ có buổi triển lãm SM tại COEX!!!

@CalebYC: @AllRiseSilver Nó được quảng cáo ở đâu thế?ㅋㅋ Anchovy-yah~~ Strong Heart ngày hôm qua có vui không?

@AllRiseSilver: @CalebYC Sau khi hyung bị đánh gục, thì tâm trạng thật là tuyệt vời^^

@CalebYC: @AllRiseSilver Em đang nói xấu hyungđấy à? Em có muốn bị xấu hổ công khai trên twitter không hả? Hyukjae?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋ

@AllRiseSilver: @CalebYC Hyung ah, em đã có tới 1 triệu followers rồi đấy^^

@donghae861015 Chào buổi sáng !! Tôi đang trên đường đến Music Bank !! Hẹn gặp lại các bạn ở đó

@donghae861015 : Chúng tôi là Super Junior

@donghae861015: Super Junior !! No.1 Music Bank !! SJ và ELF !! Number 1!!*

*DongHae twitter = tiếng anh