Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’s Love Twitter] 120721 EunHyuk & DongHae Twitter

[HyukHae’s Love Twitter] 120721 EunHyuk & DongHae Twitter


Credit by 暗恋赫海Onlyhyukhae

Translation : kaixifu91 @ hyukhaecenter

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

*DongHae đã mở 1 tài khoản trên me2day hãy foll nào : DongHae me2day

@AllRiseSilver: Kiếm một chiếc máy bay riêng và đi đến Yeosu

@donghae861015 KBS Kiss The Radio đã kết thúc !!^^ Các bạn là điều tuyệt nhất !! Chúc ngủ ngon ELF !

@donghae861015 OnlyHae! Cảm ơn các bạn!! Chúng thật sự rất ngon !! Tôi yêu tất cả các bạn !!

@donghae861015 Tôi đã mở một tài khoản trên Me2day!! Thật khó khăn!!

@donghae861015: Trở về Seoul sau khi ngắm đã biển Yeosu vào buổi đêm !!^^