Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’s Love Twitter] 120810 & 120817 EunHyuk Twitter & YeSung Twitter with DongHae

[HyukHae’s Love Twitter] 120810 & 120817 EunHyuk Twitter & YeSung Twitter with DongHae


Credit ChinaTrans : eunhyuk.cn & 金钟云吧_WoonBar

Translators : KaiXiFu91 @ HyukHae Center

Cappic by AlyHyukHae @ HyukHae Center

TAKE OUT WITH FULL CREDIT 

@shfly3424Những người em đáng yêu của tôi Ddonghai Bboa~~^^

BoA reply EunHyuk

@ BoAkwon Haha ~ Nguyên nhân chủ yếu là do cậu không nhìn vào mắt tớ  RT @ AllRiseSilver: @ BoAkwon Cậu đã nhảy với người đàn ông khác ngay trước mắt tớ

@AllRiseSilver : Hooo!!!!!! SPY Dance ver. MV xem hay tuyệt !

http://www.youtube.com/watch?v=qFz1uK_8i9A&feature=youtu.be