Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’sLove Twitter] 120621 EunHyuk & DongHae Twitter

[HyukHae’sLove Twitter] 120621 EunHyuk & DongHae Twitter


Credit English translation: @teukables & @heequeenTing

Translators : Bánh @ HyukHae Center

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

@AllRiseSilver : Chúc mừng sinh nhật em Ryeonggu à ! Hình ảnh em đang chuyên tâm làm việc thật chăm chỉ , choco đang theo dõi đấy

@donghae861015 : Đồ ăn ủng hộ cho DongHae . Thật sự  cám ơn các bạn. Nhân viên của đoàn muốn tôi giử lời cảm ơn vì họ đã ăn rất ngon miệng . Tôi cam đoan đấy

@donghae861015 :  Cám ơn . Cám ơn (bằng tiếng Nhật)!! Cám ơn (bằng tiếng Trung)! Cám ơn (bằng tiếng Thái)! Cám ơn (bằng tiếng Hàn)