Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[Sweet moment] 130108 HyukHae đồ đôi

[Sweet moment] 130108 HyukHae đồ đôi


Cre by pic nhiều nguồn

Soi by HyukHae Center

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Vòng đôi

0a396ff0f736afc330729aa1b319ebc4b6451269

Biểu tượng con báo trên mũ của EunHyuk chính là mặt của chiếc vòng cổ mà DongHae đang đeo =))

23409_146024892218117_990543067_n

Nhẫn đôi & Vòng đôi

602816_146026632217943_510167408_n

678ccd0ejw1e0mavscrktj