Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[Sweet moment] Đồ đôi trong MV Break Down – 6 điểm chung

[Sweet moment] Đồ đôi trong MV Break Down – 6 điểm chung


Credit pic : Nhiều nguồn

Soi er by Julia_Hyuk & loanoanh @ HyukHae Center

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

 1.Áo Jaket trắng đôi

421153_318138664954909_229116636_n

2. Áo phông đôi

429081_145726058914667_766866866_n

3. Áo Jaket đôi khác màu

030d15087bf40ad138cb5920572c11dfa8ecceb8

4. Giay đôi

299568_145702835583656_1821424546_n

5. Găng tay đôi

0

6. Phụ kiện đôi

023