Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[Sweet moment] Đồ đôi trong MV và Họp báo Break Down

[Sweet moment] Đồ đôi trong MV và Họp báo Break Down


Credit pic : Nhiều nguồn

Soi er by Julia_Hyuk & loanoanh @ HyukHae Center

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Áo Jaket đôi

421153_318138664954909_229116636_n

Áo phông đôi

429081_145726058914667_766866866_n

Giay đôi

299568_145702835583656_1821424546_n

248728_145703048916968_1140000147_n

Nhẫn Đôi

page