Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’s Love Twitter] 120618 DongHae Twitter

[HyukHae’s Love Twitter] 120618 DongHae Twitter


Credit by : @donghae861015

Translators : Hồng Thương @ HyukHaeCenter

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

@donghae861015 Cuộc gặp gỡ tình cờ với những đứa trẻ đáng yêu này trên đường