Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[HyukHae’s Love Twitter] 120727 & 120728 EunHyuk & DongHae Twitter and me2day Ryeo wook twitter with Eunhyuk

[HyukHae’s Love Twitter] 120727 & 120728 EunHyuk & DongHae Twitter and me2day – Ryeo wook twitter with Eunhyuk


Credit EngTrans @AllRiseXiahtic & ChinaTrans @onlyhae weibo

Translators : kaixifu91 @ HyukHaeCenter

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

@ryeong9 : Chúng tôi đi ăn Samgyetang và nhìn thấy quảng cáo gà Kyochon. Diễn lại giống như trong bảng quảng cáo

@AllRiseSilver Các bạn có muốn xem quyến rũ, tự do, độc thân không?

@donghae861015 Miss panda and hedgehog !! Go Seungji, người đang đuổi theo để bắt một kẻ thiếu nợ !!^^ cùng với Hyungbummie-hyung

@donghae861015 Video quá trình thực hiện của bộ phim Miss Panda và Hedgehog

Donghae me2day : Music Bank đứng nhất 2 tuần liên tiếp … Xin cám ơn

@donghae861015 Bây giờ là chúng tôi .. DongHae và YeSung

@donghae861015 Boa Come Back Show !! Thật sự rất tuyệt vời ^^