Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[V-Trans] Sweet moment HyukHae

[V-Trans] Sweet moment HyukHae


#HyukHae Hãy để ý chiếc nhẫn của DongHae đeo ở sân bay vào tháng trước và chiếc nhẫn của EunHyuk đeo khi tham gia show cùng với Shin Hwa , nó là cùng một kiểu … Nó có phải một cặp không chúng tôi không thể nói trước nhé ^^
P/s : đây là lời comment của chỵ ý viết về cái ảnh nhé mình chỉ trans theo lời của chỵ ý thôi . Xin mãi mới được trans đó đừng có mang ra khỏi đây

Cre by 萧羽 | V-Trans by Mik_Hae @ HyukHae Center aka HyukHae Fansub
DO NOT TAKE OUT | DO NOT EDIT OUR DATA AS HAEHYUK
KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY NẾU CHƯA HỎI QUA Ý CỦA CHÚNG TÔI =;

23880_133570353463571_307841640_n