Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[V-Trans][Fanacc] 130926 Haneda Airport :HyukHae

[V-Trans][Fanacc] 130926 Haneda Airport :HyukHae


1374057_515559165192879_1043037152_n

 

Tại của nhập cảnh , Sungmin đã nói chuyện với người phụ trách bằng tiếng Nhật . Tại cùng thời điểm, Eunhyuk & Donghae đã ôm nhau từ phía sau và đủ thứ chuyện . Một lúc sau khi ngồi xuống và chờ đợi nhập cảnh DongHae đã dựa vào vào vai của EunHyuk .

Cre by mocomocorocoo | ChinaTrans by 菊皮皮菊PP | Translators by Julia_Hyuk @ HyukHae Center 
TAKE OUT WITH FULL CREDIT
DO NOT REUP OUR TRANSLATORS AS HAEHYUK OR EUNHAEHYUK