Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[V-Trans][Fanacc] Sau chương trình MAMA – HyukHae

[V-Trans][Fanacc] Sau chương trình MAMA – HyukHae


‎[V-Trans][Fanacc] Sau khi kết thúc MAMA 2012 một fan cố gắng gọi EunHyuk nhưng có vẻ anh ấy không nghe thấy , sau đó cô ấy đã gọi Donghae sau đó anh ấy quay lại và mỉm cười nhưng thực sự nụ cười rất mệt mỏi . Tuy vậy không hề có những khoảng khắc nào của EUNHAE sau MAMA

Credit by 梅英 | V-Trans by Mik_Hae @ HyukHae Center aka HyukHae Fansub
DO NOT TAKE OUT”