Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[V-Trans][FANART] EunHyuk ghen tị với Hươu cao cổ – HyukHae

[V-Trans][FANART] EunHyuk ghen tị với Hươu cao cổ – HyukHae


HaeHae thấy một bầy hươu cao cổ bằng bong và đã chạy ra cưỡi nó .

Chơi thật vui vẻ không có gì thích hơn

DongHae ! Nhanh chóng đến đây nào

Đột nhiên Haehae nghe thấy ai đó gọi mình

Hae : Aiya aiya * chạy chạy*

Im lặng tiếp cận

Hyuk : Tốt không có ai ở bên trái .. đúng .. cũng không có phải là đang có phong trào cưỡi huơu chứ

Hyuk : Thời gian này thật tốt để tấn công

Hyuk : Đó là bởi vì chúng mày mà Haehae không muốn chơi với ta nữa . Thật đáng bị trừng trị !

Hươu cao cổ : Mẹ …. chúng con vô tội … Ryeowook mama , cứu chúng con

Wook : HDU dám bắt nạt huơu cao cổ của em sao . Hãy nhận cú đá của Đậu nhỏ đi

Hyuk : AAAA

Cre by 你好我的爱_eunhaecn | Translators by KaiXiFu91@ HyukHaeCenter
TAKE OUT WITH FULL CREDIT
DO NOT REUP OUR TRANSLATORS AS HAEHYUK OR EUNHAEHYUK

http://ww2.sinaimg.cn/bmiddle/69cad674gw1e83lhp79dvj20rs7wib29.jpg