Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[V-Trans][FullTranscript] Chàng trai xấu với tất cả mọi phụ nữ và chỉ là người đàn ông tốt của riêng DongHae – Hyukhae sweet moment