Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[V-Trans][Preview][Quyển 3] 4380 ngày yêu thương – Part 2 Vở kịch trên sân khấu ~ Hãy cảm nhận bằng trái tim của chúng ta

[V-Trans][Preview][Quyển 3] 4380 ngày yêu thương – Part 2 Vở kịch trên sân khấu ~ Hãy cảm nhận bằng trái tim của chúng ta


Tác giả : 杨郁美灵赫海

Dịch giả :  NanaHae87 & Pum_2H

Chỉnh sửa bản dịch :  Linhhae85

BẢN QUYỀN THUỘC HYUKHAECENTER

DO NOT TAKE OUT

CẤM MANG BẢN DỊCH RA KHỎI WORDPRESS

12

” Không phải nhưng gì chúng ta nhìn thấy đều là thật

 

Không phải những gì chúng ta nghe thấy đều là thật

 

Chỉ có những gì trái tim chúng ta cảm nhận thấy điều đó mới là sự thật

 

Là một nghệ sĩ , là một diễn viên nhiệm vụ của họ là diễn , nghề của họ cũng là diễn , hoàn thành vai diễn là trách nhiệm của họ .

 

Bạn tin không họ có thể diễn mọi lúc mọi nơi ~

 

Bạn tin không những gì chúng ta cho là thật thực chất chỉ là diễn xuất .

 

Tôi tin , tôi tin tất cả vì tôi biết đã là một nghệ sĩ , sản phẩm của nền công nghiệp giải trí họ không được sống thật với cảm xúc hay bản thân của chính bản thân .

 

Trên sân khấu những gì chúng ta nhìn thấy nó không khiến tôi tin tất cả , chỉ là một phần nào đó tôi cảm nhận được nó không thật ..

Thế nên tôi dành phần này để viết về một câu chuyện như vậy … ” Vở kịch trên sân khấu “

Sẽ post vào ngày 24/12 chúc mừng giáng sinh ^^