Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[Vietsub] 111221Bánh gạo tình yêu đầu của DongHae là dành cho EunHyuk – EunHae moment

[Vietsub] 111221Bánh gạo tình yêu đầu của DongHae là dành cho EunHyuk – EunHae moment


HyukHaeCenter Subbing Team

Translators : KunBiHae

Timer & Encoder : Julia_Hyuk

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

PRJ đầu tiên kỉ niệm HyukHae 5th Married Anniversary 18/7/2008 – 18/7/2012

Link Down

MF

Link Online