Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[Vietsub] 120720 Sukira – From U & Hành động đáng yêu của DongHae – EunHae moment

[Vietsub] 120720 Sukira – From U & Hành động đáng yêu của DongHae – EunHae moment


HyukHaeCenter Subbing Team

Translator : loanoanh

Editor : Hồng Thương

Timer : Julia_Hyuk & Tít_HyukHae

Encoder : Tít_HyukHae

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Link Down

MF 1

MF2

Link Online