Precious love ♥ HyukHae's Love Never Ending

[Vietsub][DVD]140627 D& E Japan Tours – Champagne Girl ♥ Happy 7th wedding anniversary 18/7

[Vietsub][DVD]140627 D& E Japan Tours – Champagne Girl ♥ Happy 7th wedding anniversary 18/7


Translators by Joanna_Hae


Editor by KaiXiFu91


Timer by Mỳ_Hyukie


Encoder by loanoanh


TAKE OUT WITH FULL CREDIT


VIETSUB THỰC HIỆN BỞI HYUKHAECENTER GHI RÕ NGUỒN KHI MANG RA KHỎI ĐÂY

Prj đầu tiên của HHC dành tặng JewelFish , Từ giờ đến 18.7 mỗi ngày 1 vietsub :))

10450299_656494774432650_49857142348953633_o

Link Online